BLACK OSTRICH OF POLAND

polski » Archiwum » Jarmarki nad Skorą

Jarmarki nad Skorą

Tak wyglądało zaproszenie na Jarmark Lipcowy

W roku 2008 zorganizowaliśmy kilka imprez kulturalno-promocyjnych pod nazwą Jarmarki nad Skorą.
Celem projektu było:

 1. Rozbudzanie wrażliwości dzieci i młodzieży na walory przyrodnicze i ekologiczne oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez działalność kulturalną i edukacyjną.
 2. Integracja mieszkańców dorzecza Skory wokół wspólnego dobra, jakim jest dająca życie rzeka.
 3. Harmonijne współżycie z przyrodą jako wartość etyczna.
 4. Promocja regionu i produktów regionalnych.

Tak wyglądało zaproszenie na Jarmark Lipcowy.

 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->
 •  » Click to zoom ->

W „Biesiadzie pod Lipą” usłyszeliśmy fraszki Jana Kochanowskiego w interpretacji Mikołaja Biernackiego.

Jarmark Sierpniowy uświetniło spotkanie z pisarką Beatą Anną Piersiak, która czytała fragmenty swojej książki „Zamki na piasku”.

Jarmark Wrześniowy. W ramach „Biesiady pod Lipą” wystąpił Bronisław Biernacki, który prezentował swoje wiersze i obrazy.

polski » Archiwum